Orkestbiografie

Muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Heumen (momenteel onder leiding van, dirigent Theo Bindels), is een echt dorpsorkest. De leden komen voor het overgrote deel uit Heumen zelf, anderen hebben een band met het dorp of komen uit de nabije omgeving. Een hele prestatie voor een kleine kern als Heumen, die ongeveer 1500 inwoners kent. Het orkest heeft een kleine, maar volledige (fanfare)bezetting. De Heumenaren zijn door de jaren heen steeds enthousiast geweest over blaasmuziek. Vlijt en Volharding had door de constante aanwas een mooie natuurlijke leeftijdsopbouw in het ledenbestand. Alle leeftijden zijn goed vertegenwoordigd. Er stroomden regelmatig jeugdleden in. Door de opheffing van muziekschool "de Stroming" is daar even de klad in gekomen. Momenteel wordt een poging gewaagd om dit in overleg met de scholen opnieuw op te pakken.

Ruim honderd jaar

Vlijt en Volharding werd opgericht in 1894. Over de eerste jaren van het Heumense orkest is weinig bekend. Naar verluid was de heer Akkermans één van de oprichters en meteen ook de eerste dirigent. Onder leiding van dirigent Hilgers werd in 1927 voor het eerst deelgenomen aan een federatief concours met als resultaat een eerste en een ere-prijs in de vierde afdeling van de KNF.

Met enig kunst- en vliegwerk kwam het orkest redelijk uit de tweede wereldoorlog. Vanaf 1952 was Jos Jetten de dirigent. Het bleek een uitmuntend vakman. Onder zijn leiding promoveerde Vlijt en Volharding keer op keer, zelfs tot in de ere-afdeling, de op één-na hoogste klasse in de blaasmuziek. In de decennia daarna was het op en af. Er waren nog enkele dirigentenwisselingen en het niveau was niet even constant. In 1988 werd Nico Penners dirigent. Onder zijn leiding promoveerde Vlijt en Volharding weer naar de ere-afdeling.

De laatste jaren neemt Vlijt en Volharding niet meer deel aan concoursen, maar richt het zich volledig op het geven van concerten in en rond Heumen. Het relatief hoge niveau is echter gebleven.

Fanfarerepertoire, film- en musicalmuziek

Vlijt en Volharding probeert in zijn repertoirekeus zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Dirigent Theo Bindels en de muziekcommissie stellen programma's samen die zowel bij een breed publiek als bij de muzikanten goed in de smaak vallen. Het repertoire van de fanfare varieert daarom van originele fanfarewerken tot (vooral) bewerkingen van popmuziek, film- en musicalmuziek, bigband en jazz.

Eigen repetitieruimte, plaats in de Heumense gemeenschap

Als dorpsorkest heeft Vlijt en Volharding een plek in de Heumense gemeenschap die verder gaat dan musiceren alleen. Uiteraard is het brengen en in stand houden van blaasmuziekcultuur de kernactiviteit van de muziekvereniging. Via de fanfare kan de Heumense jeugd voor een laag bedrag muziekles volgen. Maar Vlijt en Volharding doet meer. Het bouwde in eigen beheer zijn repetitiegebouw aan het dorpshuis De Terp. Dat biedt in combinatie met het dorpshuis een grote ruimte met een vast podium dat regelmatig wordt gebruikt voor allerlei activiteiten in het dorp. De leden zetten zich verder in voor schoonmaakacties in en rond Heumen.

Grote producties: 'Plons' en 'Hollandse Spelen'

Twee keer organiseerde Vlijt en Volharding een grote, multi-disciplinaire productie. 'Plons', een aantal jaren geleden, en in januari 2013 werden 'Hollandse Spelen' opgevoerd. Een muziektheatervoorstelling met de fanfare, (toenmalig) eigen amusementsorkest Inproportion, en acteurs, artiesten en figuranten. Er waren zelfs twee avonden nodig. Nadat de eerste avond razendsnel was uitverkocht werd een dag later een tweede voorstelling ingelast, ook voor een volledig uitverkochte zaal. Bij de voorbereiding en uitvoering waren de leden en veel dorpsbewoners betrokken. Het waren erg succesvolle producties die aantonen dat blaasmuziek en cultuur leeft in de Heumense gemeenschap.

Kijk op onze facebookpagina voor foto's van de Hollandse Spelen.

orkest Naovenant

Een aantal leden uit de fanfare is ook actief in het carnavalsorkest Naovenant (voorheen ook nog In Proportion). Het heeft even een pauze gehad, maar met ingang van het carnavalsseizoen 2015-2016 zijn ze weer op een aantal momenten present !

Terug naar Vlijt en Volharding